Moedig Leiderschap
Moedig Leiderschap
06 september 2020 

Moedig Leiderschap

De wereld verandert, veranderen de mensen ook?

Duidelijk is dat de wereld vraagt om moedig leiderschap.

Moedig Leiderschap

De wereld verandert, organisaties veranderen en persoonlijk leiderschap verandert mee.

Veranderen vraagt om moed. Het is belangrijk om als leider zelf te leren omgaan met veranderingen. Leiderschap in onze wereld vol beweging vraagt om moedig leiderschap.

1. Authenticiteit, weten waar je voor staat.  Het benutten van zelfreflectie, fouten durven bekennen en steeds beseffen waar dienend leiderschap voor staat. Een moedig leider is dan ook vooral zichzelf en durft daar trots op te zijn, zonder dat hij/zij hier een autoritaire houding bij gebruikt.

2. Openheid, open zijn in communicatie, helder en transparant in woord en geschrift. Openstaan voor de wereld om ons heen, de problemen identificeren en begrijpen dat door dit helder en transparant te beschrijven dit ook gedeeld kan worden. Hierdoor vinden oplossingen hun weg naar de begeleiding. Een moedig leider is open-minded en staat open voor wat er in de maatschappij maar vooral in zijn/haar team gebeurt.

3. Kwetsbaarheid, durven kwetsbaar te zijn en ervaren durven delen dat onzekerheid en pijn geen onbekenden zijn. Feedback vragen, onbenutte kansen op durven pakken en beseffen dat fouten maken menselijk is, en dit geen veroordeling verdient, maar acceptatie om daarna de oplossing in te gaan vullen door empathie in te zetten. Een moedig leider is krachtig.

4. Connecten, een moedig leider is in staat te verbinden en de connectie te maken, ook al is dat niet zijn/haar eerste wens. De verbinding wordt gemaakt omdat dit het team en de toekomst kan versterken en optimaliseren. Er wordt zorg gedragen voor persoonlijke interacties. Een moedig leider weet de verbinding te leggen en te versterken.

5. Keuzes maken, een moedig leider beseft dat een leven maar een ook organisatie wordt geleid door de keuzes die er gemaakt worden. Door doelen en uitdagingen te stellen en deze aan te gaan, worden keuzes actiegericht uitgevoerd en gedragen. Een moedig leider durft de keuzes te maken en hierin voorop te lopen, door het eigenaarschap voor de keuze te dragen.  Een moedig leider is besluitvaardig.

“Moed is de eerste van de menselijke kwaliteiten, het zorgde ervoor dat de mens als soort bleef bestaan”. 
Aristoteles

Heb jij het leidinggeven volledig in de vingers of zou je juist graag echt meer willen weten over de essentie van leiderschap? Borrelt er iets van nieuwsgierigheid en heb jij behoefte aan een sprong in je ontwikkeling?  Zou je willen dat meer mensen jou willen volgen? Niet omdat het moet maar omdat je hen inspireert en zij in hetzelfde geloven als jij?

Wil je in deze bijzondere, complexe tijden iemand zijn die écht het verschil maakt, dan vraagt dat om een enorme persoonlijke drive, veel zelfkennis en een voortdurende drang om jezelf verder te ontwikkelen.

Bekijk hiervoor de BMA cursussen communicatie en leiderschap, waar wij je graag meer inzage geven over de kracht, de mogelijkheden, de toepassingen en de helderheid die toekomstgericht leiderschap verlangt.

NB. De cursussen worden in september en oktober 2020 gelanceerd!

 

Reactie plaatsen