Privacy verklaring - Business Masters Academy

Privacyverklaring Claudia van Haeften

ClaudiavanHaeften. (Hierna te noemen''CvH''; ''wij''), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (''jij'').

 

Onze diensten bestaan uit het leveren van advies, begeleiding, management ondersteuning, professionele coaching en training plus online en offline educatie waarmee onze klanten hun eigen professionele carrière kunnen boosten. Daarbij leveren wij services die kosteloos te downloaden en te volgen zijn. 

 • Denk hierbij aan video's, blogs, mini-cursussen en e-papers.(de "Diensten").
 • Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.


CvH acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden jou aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://claudiavanhaeften.eu.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1 april 2022.


Gebruik van persoonsgegevens

Als jij gebruik maakt van de kennisdeling, website en gerelateerde Diensten die CvH aanbiedt, dan kan jij jouw persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer jij gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee jij kunt worden geïdentificeerd;
 • Andere informatie die jij vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Aanmelden en verifiëren / authentiseren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen CvH en (website)bezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die jij ten allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers gedurende 12 maanden.


Jouw rechten

Jij hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als jij dat wilt, kan jij direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we jou een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als jij gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kan jij contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Jij hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als jij wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kan jij ons op ieder moment informeren. Jij kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht jij niet tevreden zijn met het antwoord dat jij ontvangt, dan kan jij jouw klacht aan ons voorleggen.


Delen met anderen

We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Om jou de betaalmethodes aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van jou aan Mollie of Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer jij kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of jij gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van jouw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke. Jouw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten van CvH te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies

Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als jij van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer jij ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


Jij kan je afmelden voor cookies door Jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van Online cursussen en Offline trainingen waarmee onze klanten hun eigen professionele carrière kunnen laten excelleren. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als jij vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kan jij contact opnemen met deze organisatie. Onze klanten bepalen welke andere diensten ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren jou om de privacy verklaringen van deze partijen te lezen.


ClaudiavanHaeften,
CvH is een Sociëteit Vastgoed company
Vesta Gebouw
Jansbuitensingel 5 
6811AA Arnhem