Laat stress je leven niet zo beïnvloeden
Laat stress je leven niet zo beïnvloeden
23 januari 2021 

Laat stress je leven niet zo beïnvloeden

Hi vriend,

vandaag deel ik graag een hoofdstuk uit de cursus Leef je beste Leven met jou. Tenminste, het is een onderdeel van hoofdstuk Sterker dan Ooit, wat onderdeel uitmaakt van deze cursus, en ook weer uit diverse hoofdstukken bestaat vol nieuwe inzichten, inspiratie, passie en motivatie.

Dit hoofdstuk gaat over stress, en hoe je het beter kunt herkennen en wat je eraan kunt doen. Geen onnodige informatie in deze tijd!

Ga er even lekker voor zitten. Het is volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gepubliceerd door Harvard University.

Laat stress je niet overheersen

Korte inhoud

Stress komt de hele dag door in minuscule kleine aanvallen – wat we ‘microstress’ noemen – bijvoorbeeld de frustratie van een collega die het doel van een gezamenlijk project mist of de emotionele tol van een vertrouwde collega die verder gaat. Deze microstress komt de hele dag op ons af, door relaties en interacties die te talrijk en snel zijn om gemakkelijk van ons af te schudden. Het probleem is dat de meesten van ons microstress zijn gaan accepteren als een normaal onderdeel van hun dag. We erkennen ze nauwelijks, maar cumulatief putten ze ons uit. En wat erger is, is dat de bronnen van deze microstress vaak de mensen zijn – met en zonder werk – die ons het meest nabij zijn. We hoeven microstress niet als lot te accepteren.

Deze blog bespreekt de tools die we nodig hebben om deze spanningen in ons leven te verminderen.

Stresspatronen zijn vaak voorspelbaar, en als we ze zien voor wat ze zijn, kunnen we het ondersteuningsnetwerk, de mentaliteit en de constructieve reacties opbouwen die we nodig hebben om ze af te leiden.

We hebben allemaal dagen dat we uitgeput naar huis gaan, in bed vallen, het licht uitdoen en in een onrustige slaap vallen. Voor sommigen van ons gebeurt dat bijna elke dag. Je zou het kunnen toeschrijven aan een moeilijk project, een klant of baas die je gestrest maakt. Maar wat je misschien niet beseft, is dat er veel meer bijdraagt aan die uitputting. Stress komt de hele dag bij ons binnen in kleine, kleine aanvallen – wat we ‘microstress’ noemen. En het komt van bronnen waar je misschien nooit aan hebt gedacht. Het volume, de diversiteit en de snelheid van relationele contactpunten (de manier waarop we routinematig communiceren en samenwerken met anderen) die we allemaal op een typische dag ervaren, eisen cumulatief ze een enorme tol van onze gezondheid en onze productiviteit.

Jij hebt mij waarschijnlijk niet nodig om jou te vertellen dat stress jou vatbaarder maakt voor chronische ziekten en psychische aandoeningen, zoals depressie. Volgens sommige schattingen betreft 60-80% van alle doktersbezoeken aan stress gerelateerde aandoeningen en klachten. Stress is zo schadelijk voor werknemers dat de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) stress als een concreet gevaar op de werkplek heeft verklaard. Stress neemt een flinke hap uit de productiviteit, aangezien gestreste mensen de neiging hebben om beslissingen van mindere kwaliteit te nemen en vaak minder gemotiveerd, innovatief en improductief zijn in hun werk. Uiteindelijk kan niet-afgeloste stress leiden tot burn-out, die wordt gekenmerkt door uitputting, onthechting en slechtere prestaties op het werk.

Onze conclusies over microstress zijn gebaseerd op onderzoek dat Harvard University de afgelopen tien jaar heeft gedaan onder tientallen vooraanstaande bedrijven, waar men contact heeft gehad met honderden mensen uit verschillende sectoren zoals technologie, biofarmaceutica, financiën en productie en hen hebben gevraagd om te delen hun ervaringen met relatie gedreven stress bij ons, gebruikmakend van zowel kwantitatieve studies als diepte-interviews. Ons doel was om de bronnen van microstress te identificeren die het directe gevolg zijn van de manier waarop we doorgaans met elkaar omgaan op het werk en thuis. We hebben deze spanningen onderverdeeld in drie categorieën:

1) microspanningen die jouw persoonlijke capaciteit uitputten (de tijd en energie die jij beschikbaar hebt om aan de eisen van het leven te voldoen);

2) microstress die jouw emotionele reserves uitput; en

3) microstress die jouw identiteit en waarden uitdagen.

Herken je een van deze opsommingen?

Wat drijft jouw stress?

Microstress infiltreert ons leven op manieren die we ons vaak niet realiseren. Het punt is dat microstress routinematig deel uitmaakt van onze dag en we nauwelijks stilstaan bij hoe sterk dit ons beïnvloedt. De stressuitingen kunnen zich voordoen als tijdelijke uitdagingen, maar de impact van het aanpakken ervan kan uren of dagen aanhouden. In het onderzoek hebben we een overvloed aan high-performers gezien die op onverklaarbare wijze doorbranden. Maar als je beter kijkt, wordt de trigger duidelijk: een batterij van microspanningen die zich in de loop van de tijd opbouwen.

Dus wat kan er worden gedaan om de microstress in jouw leven te verminderen? 

Traditioneel advies over het omgaan met negatieve of stressvolle interacties werkt niet omdat microstress diep (en onzichtbaar) in ons leven is ingebed. Ze komen naar ons toe via relaties en interacties die te talrijk en te snel zijn om gemakkelijk van zich af te schudden. Overweeg zelfs maar één microstress in jouw dag – misschien de frustratie van een collega die het doel van een gezamenlijk project mist, of de emotionele tol van een vertrouwde collega die verder gaat – en probeer het uit te leggen aan iemand in jouw omgeving. Dit soort discussie helpt mensen traditioneel om stress te verwerken en ermee om te gaan. Maar het kan 30 minuten duren om de geschiedenis, afhankelijkheden en context te beschrijven, zodat die persoon zich het komende half uur kan inleven en mogelijk nuttige suggesties kan doen. Een kostbaar uur later voel je je misschien beter … of heb je allebei je tijd verspild. In veel scenario’s worden we getroffen door 20-30 microstressoren per dag. Wie heeft er tijd om dit allemaal te verwoorden? En wie, aan de ontvangende kant, wil het horen?

Het antwoord is net als alle beste antwoorden relatief simpel.

Afstand nemen of loskoppelen van stress-veroorzakende mensen of activiteiten. Na verloop van tijd is het niet altijd gemakkelijk om te ontdekken wanneer een vriend of collega jou routinematig stress bezorgt, in plaats van jou op te tillen naar een betere of positievere vibe. Maar dat maakt het des te verraderlijker. We kunnen zowel persoonlijk als professioneel verweven raken met mensen die ons routinematig emotioneel uitgeput achterlaten. Doe een stap terug en evalueer de relaties in je leven waarover je controle hebt – en probeer wat afstand te creëren in de relaties die meer stress dan vreugde veroorzaken. Voor alle duidelijkheid: stressveroorzakende relaties zijn niet alleen negatief of giftig.

Het kunnen mensen zijn met wie we graag tijd doorbrengen, maar die onproductief gedrag mogelijk maken (“Kom op, je kunt het project morgen afmaken, laten we vanavond eens naar die nieuwe film op Netflix kijken!) Of degenen die ons routinematig achterlaten met werk omdat ze niet meer kunnen ‘ Ik kom niet uit op wat ze beloofden (“Ik heb het rapport niet afgemaakt, ik zal je mijn aantekeningen geven en je kunt het vanaf hier nemen …”). Je hoeft je niet te ontkoppelen van de mensen met wie je graag in de buurt bent, maar je moet wel hun effect op je mentale en fysieke welzijn erkennen en proberen een aantal grenzen te stellen aan die relaties.

Microstressoren zorgen voor emotionele opbouw die moet worden losgelaten voordat jij rationeel kunt nadenken over een constructieve reactie. Dus de eerste stap is om te decomprimeren – druk op de pauzeknop, sluit de laptop en onderneem een activiteit die zelfbevestigend is en die je absorbeert zodat “de onzin van alle dingen die je dwars zitten wegsmelt”.

Wanneer je de lijst met microstressoren waarop je je concentreert, verkleint tot twee of drie, is het gemakkelijker om tijd en energie te vinden om te ventileren, als dat je helpt. Onze stressoren zien er vaak anders uit nadat we de kans hebben gehad om afstand te nemen van het ‘geluid’ van angst of defensiviteit. Gesprekken met vertrouwde mensen in ons netwerk kunnen helpen om uit te pakken wat ons echt dwars zit en waarom, of om onze stressfactoren in een ander licht te zien. We kunnen dan handelen en weten dat we ons direct richten op de bron van onze stress, bijvoorbeeld door een ongemakkelijk, maar cruciaal gesprek te voeren dat een relatie kan transformeren, door onredelijke eisen of disfunctioneel gedrag terug te dringen of door te versterken het netwerk van mensen die ons kunnen helpen bufferen tegen negatieve interacties.

Investeer in relaties en activiteiten die de mindere microstress in perspectief houden. Zeker, er zijn echt belangrijke mindfulness-oefeningen – zoals meditatie of dankbaarheidsdagboeken – die op dit vlak kunnen helpen. En natuurlijk is het handhaven van fysieke gezondheid door middel van lichaamsbeweging, goede voeding en goede slaapgewoonten waarschijnlijk de belangrijkste hefboom die we hebben om stress te bestrijden.

Maar er zijn ook belangrijke relationele oplossingen: mensen met een grotere dimensionaliteit in hun leven en bredere connecties ervaren micro-stressoren gewoon niet op dezelfde manier; ze zijn in staat ze in perspectief te houden. Wanneer we praten met mensen die een positief levensverhaal vertellen, hebben ze vaak authentieke connecties ontwikkeld en behouden die voortkomen uit vele lagen van de bevolking – atletische bezigheden, vrijwilligerswerk, maatschappelijke of religieuze gemeenschappen, boeken- of dinerclubs, vrienden uit de lokale gemeenschap, een sterken loyaal netwerk, enzovoorts. Interacties in deze sferen kunnen hun identiteit verruimen en “het diafragma openen” over hoe ze naar hun leven kijken.

De sleutel tot het uitstijgen boven de zeespiegel van microstressoren zijn relaties die een gevoel van doel en betekenis in ons leven genereren – niet alleen in de aard van ons werk, maar ook in de verbindingen die ons ondersteunen en definiëren buiten ons werk.

Afstand nemen of loskoppelen van stress-veroorzakende mensen of activiteiten.

Na verloop van tijd is het niet altijd gemakkelijk om te ontdekken wanneer een vriend of collega jou routinematig stress bezorgt, in plaats van jou een betere zicht op de zaken te geven en je een positief gevoel over jezelf te geven. Maar dat maakt het des te verraderlijker. We kunnen zowel persoonlijk als professioneel verweven raken met mensen die ons routinematig emotioneel uitgeput achterlaten. Doe een stap terug en evalueer de relaties in je leven waarover je controle hebt – en probeer wat afstand te creëren in de relaties die meer stress dan vreugde veroorzaken.

We hoeven microstress niet als lot te accepteren.

Stresspatronen zijn vaak voorspelbaar, en als we ze zien voor wat ze zijn, kunnen we het ondersteuningsnetwerk, de mentaliteit en de constructieve reacties opbouwen die we nodig hebben om ze af te leiden. Zoals een relatie ons vertelde: “Ik ga gewoon een paar nieuwe regels opstellen die mijn team in eerste instantie niet fijn zal vinden, maar op de lange termijn zal ik hierdoor zelf een betere bijdrage leveren, omdat ik me niet al te somber zal voelen de hele tijd.”

Wanneer je eenmaal de patronen van microstressoren in je eigen leven leert herkennen, ben je beter in staat om de juiste voorwaarden te creëren om ze te verzachten of te veranderen.

Ik wens je een mooie dag,

lieve groet, Claudia

Reactie plaatsen