Het waarom van presenteren
Het waarom van presenteren
05 juli 2020 

Het waarom van presenteren

Omdat je zeker al bedolven bent onder tips en adviezen over presenteren, invloed uitoefenen en het verschil maken in het leven van anderen, ga ik je meenemen op een heel ander verhaal.

Ik start altijd al mijn presentaties en verhalen met het waarom ervan. Omdat het waarom jou vertelt wat de reden, de visie en de mogelijkheden zijn. Het is goed dat je weet wat je doet en hoe je dat doet, als het maar voortkomt uit je ‘waarom’. Anders mist er iets. Een basisgedachte waaruit alles voortkomt.

Het is belangrijk dat wij ons focussen op organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun bedrijf. Zij zijn namelijk succesvoller, invloedrijker en innovatiever. Leiderschapsstijlen verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten heel goed waarom ze doen wat ze doen.

Zo weet jij heel zeker dat het goed is om warm en vriendelijk te zijn om een goede presentatie te kunnen geven. Je bent zeker ook bekend met de noodzaak tot voorbereiding en je weet als geen ander hoe je ervoor moet zorgen dat een presentatie het gewenste effect heeft. Toch?

Mocht dat nou niet zo zijn, of als je je afvraagt waarom presenteren zo lastig is, laat mij je dan meenemen op een verhaal die je veel duidelijk zal maken.

Stap in en enjoy the ride

Stap in en geniet van dit verhaal. Omdat niets op zichzelf staat. En leiderschap en presenteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

We gaan ver terug in de tijd voor dit verhaal, helemaal terug naar het ontstaan van de mensheid. Een tijd waarbij moedige strijders en ontdekkers uit Afrika vertrokken (hier komen we namelijk allemaal vandaan). Vanaf dat moment werd meteen duidelijk dat mensen zich wilden laten zien, zich wilden manifesteren. Ze wilden laten weten dat ze leefden, er waren, ertoe deden, communiceerden. De eerste grottekeningen die gevonden zijn, zijn daar allemaal bevestigingen van. Ieder mens wil laten weten dat hij bestaat, ertoe doet, bestaansrecht heeft. Ieder mens wil dat uiten en duidelijk maken.

En terwijl de aarde en de natuur zich ontwikkelden, veranderde de regen in de ijstijd de wereld in een vruchtbare essentie voor leven. Het resulteerde erin dat mensen zich gingen vestigen rondom de plaatsen waar de vruchtbare grond zorgde voor voedsel. Men was vanaf dat moment niet langer afhankelijk van de jacht alleen. Het planten van zaden veranderde dus volledig de wijze waarop mensen zich vestigden en nederzettingen gingen bouwen. De zaden zorgden voor voedsel en bestaansrecht en waar dit gepland werd, ontstond leven. Bijzonder, maar zaad planten was hiermee de allereerste stap op weg naar de beschaving. Het is niet voor niets een goed spreekwoord, waarmee we aangeven dat er iets gaat ontstaan wat nauwelijks zichtbaar is, maar een enorm effect zal hebben.

Grote groepen mensen verzamelden zich en dit veranderde hoe de aarde zich langzaamaan formeerde in steden, ontwikkeling en de wijze waarop men met elkaar communiceerde.

Communities en leiders

Terwijl de mensen zich in groepen gingen formeren, ontstonden er levendige communities. En hiermee werden ook leiders geboren en gevormd. Een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid.

Mensen hebben leiders nodig om te volgen, om advies te geven, geïnformeerd te worden, hen aan te sturen, besluiten voor de gemeenschap te kunnen nemen en te spreken namens de community.

Vanaf dat moment werden dieren getemd voor menselijk gebruik. Dit zorgde ervoor dat de leiders steeds grotere groepen konden aansturen. Door gebruik te maken van de getemde dieren konden ze zich beter verplaatsen, en daarbij zorgden de dieren ervoor dat de mensen zichzelf beter konden beschermen.

Het zal je niet verbazen, de leiders hadden een enorm charisma, een sterke uitstraling, kracht en het vermogen te communiceren. Ze motiveerden de community, stimuleerden om aan te zetten tot versterking en groei en natuurlijk manipuleerden ze hun volgelingen ook.

Het leiderschap, hun macht en de ontstane positie zorgde ervoor dat ze in staat waren in te grijpen bij gevaar of onrust. Het resulteerde erin dat ze bij machte waren aan te sturen bij onenigheid of onduidelijkheid. Begeleiden bij vraagstukken. Er ontstond saamhorigheid en de bereidheid samen te werken, waardoor de leiders hun gemeenschap ook aan konden sturen tot het nemen van acties.

Groepen om elkaar te versterken

Dit was de tijd dat landbouwers ontstonden, boeren, verzamelaars en jagers die zich in diverse groepen verzamelden om elkaar te versterken en te beschermen. De eerste netwerken ontstonden. Je begrijpt dat dit ook resulteerde in de eerste religies en georganiseerde bijeenkomsten. Uit deze tijd stamt ook Stonehenge. En de Pyramides. Gebouwd en gefundeerd om te imponeren, de volgelingen te tonen hoe krachtig de leiders waren, een bedevaartplek en bedoeld om de eindigheid te begeleiden.

De Pyramides waren ruim 4000 jaar de meest indrukwekkende gebouwen op aarde. De beschavingen verdiepten zich. Er ontstonden monumenten die groter waren dan de mens, gebouwd door 10-duizenden. Al deze groepen mensen werden aangestuurd door leiders.

Arbeid werd betaald, geruild tegen voedsel en drinken en onderdak. Het schrift dat was ontstaan, zorgde ervoor dat de handel konden worden vastgelegd en de communicatie van de leiders kon worden verspreid. En bewaard. Tijd en afstand werden hiermee overbrugd. Inzichtelijk gemaakt. De leiders waren in staat hun teksten te delen of te laten schrijven, om hun wensen te uiten en over te dragen. Hun visie te delen. Competitie hield hen scherp en alert.

De macht van het geschreven woord werd versterkt als het uitgesproken, gedeeld en bediscussieerd werd. Opnieuw waren de presentaties hetgeen de mensheid in beweging hield en aanstuurde tot acties en uitvoering.

Speeches en presentaties

Voordrachten en presentaties werden ondertussen steeds verfijnder, er werden beelden en tekeningen aan toegevoegd. Gebeurtenissen werden opgeschreven en zorgvuldig bewaard. Manuscripten ontstonden, de gewenste mogelijkheid voor leiders om onsterfelijk te worden en hun uitspraken en speeches te bewaren voor het nageslacht.

Het geschreven woord geeft onze geschiedenis weer. Het kreeg invulling doordat de leiders hier opdracht voor gaven, het lieten schrijven of zelf vervaardigden. Gedreven door de wens onsterfelijk te zijn, hun volk aan te sturen, kennis te bewaren en te delen en te communiceren op grote schaal.

De handel die ontstaan was, verbond de wereld als nooit tevoren. Om de waren, de producten en diensten te verkopen, waren opnieuw speeches, voordrachten en presentaties nodig, pitches, zodat de sprekers in control bleven. Hiermee konden zij hun publiek vertellen hoeveel waarde het afnemen van hun handel aan de levens van hun kopers toe zou voegen.

Communicatie als machtsmiddel

Krijgsheren, farao’s, koningen, leiders, ze spraken zich uit door te communiceren en te presenteren en zo hun wensen, visie, doelstellingen en macht helder te stellen en te delen. Dit was hun sterkste wapen om te groeien en hun belang te bestendigen. Presentatoren, keynote sprekers avant la lettre. Winnaars, gedreven, hongerig, overlevers, leiders.

De strijd om het leven leidde tot oorlogen, en de leiders gaven het voorbeeld door voorop te staan, voor de troepen uit te gaan. Opnieuw gebruikten de leiders gebruikten hun stem en hun macht om de troepen toe te spreken, te bemoedigen, aan te sturen. Ze gaven het gespannen luisterende publiek daarmee inzage in de strategie. Door kennis te delen. Hun missie over te dragen. Beloftes te maken. Een toekomstbeeld te schetsen waardoor de saamhorigheid groeide en de passie, emotie en kracht gedeeld werd en daardoor versterkt werd.

Ontwikkelen en aansturen

Als een soort die moest strijden om het bestaan, ontwikkelde de mens zich tot de aansturing van dieren, gewassen, de jacht en communicatie.

Je begrijpt nu waarom ik dit graag met je wilde delen. Het grote belang van presenteren, het waarom ervan zit in jou, in ons allemaal. Zonder presenteren waren wij als volkeren niet bijeengehouden, was macht en ontwikkeling niet gevoed en gedeeld. Zonder presenteren was het belang tot uitspreken, bewaard blijven, kracht delen en groei ontwikkelen niet gebeurt. Zeker is dit ook op negatieve wijze ingezet. Ook daar werd macht mee uitgedeeld. Het geeft het enorme belang aan van de achtergrond van communiceren. Omdat je door te spreken, te delen en je uit te strekken jij jouw boodschap over gaat brengen.

Het heeft de mensheid gebracht tot waar we staan qua ontwikkeling en mogelijkheden. Jij hebt de macht dat nu te vervolgen, met jouw verhaal, jouw inzicht, jouw passie en jouw kennis. Presenteren is belangrijk. Het heeft de wereld verbonden in communicatie en is de krachtigste wijze om grote groepen mensen te bereiken.

Jij hebt een boodschap te delen, die jij voedt met jouw emotie en opgedane bagage. Een rijkdom die het verdiend gedeeld te worden, zodat het zal groeien als het zaad in de vruchtbare grond en zich zal ontwikkelen zodat jouw stem en jouw idee verder gedragen wordt.

Laten we starten met te glimlachen. Het is jouw tijd. Nu is de beste tijd om te starten.

 

Claudia van Haeften
Trainer & Coach – Business Masters Academy
Info@claudiavanhaeften.eu

Reactie plaatsen