3 Manieren om effectiever te communiceren
3 Manieren om effectiever te communiceren
30 augustus 2022 

3 Manieren om effectiever te communiceren

Vaak is de mate van ons succes de mate waarin we juist kunnen communiceren. Elk werk is mensenwerk. Zonder andere mensen worden bedrijven niet ontwikkeld, huizen niet gebouwd en boeken niet gepubliceerd.

De psycholoog Alfred Adler geloofde dat elk probleem een interpersoonlijk probleem is, dat wil eigenlijk zeggen: elk probleem heeft te maken met jouw relatie tot andere personen. Daarom is het zo belangrijk om je persoonlijke communicatie te verbeteren!

Je communicatie verbeteren zorgt namelijk ervoor dat deze (interpersoonlijke) problemen sneller uit de weg worden geruimd. Meer succes, geluk en rust is dan het gevolg. In dit artikel hebben we 3 stappen voor je klaargezet om betere communicatie te realiseren. Lees je mee?

Allereerst is het van belang om te weten dat communicatie respons is. ’Communicatie is respons’  is één van de tien basisovertuigingen van NLP. Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons van de communicatie, bepaalt of het goede communicatie is.

Deze NLP basisvooronderstelling gaat ervan uit dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons. Het is dus aan de zender om zijn boodschap zodanig inhoud en vorm te geven, dat hij de gewenste respons bereikt. Daarbij is het belangrijk om de communicatie af te stemmen op de ontvanger in zijn context.

Zet jezelf dus aan het stuurwiel van de communicatie.

Vraag bijvoorbeeld duidelijk of die persoon begrepen heeft wat jij hebt gecommuniceerd. Laat die persoon bijvoorbeeld even herhalen wat hij heeft gehoord. Vaak gaat er al snel iets mis in de communicatie. Dan zijn bepaalde zinnen anders geïnterpreteerd dan ze bedoeld waren. Onnodig komen daar problemen uit voort. Dit kun je voorkomen door even te checken of iemand jouw bericht en communicatie werkelijk begrepen heeft.

De volgende drie stappen helpen bij het ontwikkelen van betere communicatie-skills en jouw persoonlijke communicatie te laten groeien.

Kijk eens naar de lichaamstaal van de persoon waarmee je in gesprek bent. Daar is ontzettend veel van af te lezen. Soms communiceren mensen twee verschillende dingen tegelijkertijd. Dan zeggen ze bijvoorbeeld ‘Ja hoor, dat is goed’, terwijl aan hun lichaamstaal of gezichtsuitdrukking duidelijk te zien is dat ze eigenlijk ‘Nee, liever niet’ bedoelen.

Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor hun eigen communicatie en assertiviteit. Echter, wil je je communicatie verbeteren? Kijk dan ook eens naar de lichaamstaal in plaats van slechts de woorden die iemand gebruikt.

Door deze non-verbale communicatie te (h)erkennen, ervaar je meer verbinding. De volgende vragen kunnen daaraan bijdragen:

  • Hoe staan de schouders van de persoon? Lijkt de persoon ineengekrompen? Staat deze persoon rechtop, met de schouders naar achteren?
  • Wat doet de persoon met zijn/haar ogen? Twinkelen ze? Zit er een waas over?
  • Hoe is de gezichtsuitdrukkingen? Welke veranderingen zie je gedurende het gesprek?
  • Hoe staat het hoofd op de schouders? Is het hoofd naar boven gericht? Naar beneden? Verandert dit gedurende het gesprek?
  • Hoe staat deze persoon met zijn/haar benen op de grond? Stevig? Misschien wat wiebelend?
  • Hoe bewegen de handen? Zijn ze in rust? Wordt er gefriemeld aan een jas, ring, pen of iets anders?
  • Etc.

Ons lichaam is een uitingsvorm van onze geest. Het vertelt vaak waar het onderbewuste op dat moment mee bezig is. Woorden kunnen dienen als een mentaal masker. Het lichaam liegt echter nooit. Kijk vooral naar subtiele veranderingen in het lichaam – daar zit interessante informatie om meer verbinding te creëren.

Wat is de onderliggende behoefte en intentie van de persoon waarmee je in gesprek bent? Betere communicatie gaat aan de oppervlakte voorbij, en weet de diepgang in het gesprek te vinden. Wat zijn de echte behoeften van de persoon? Indien je deze begrijpt, begrijp je vaak sneller waar het gesprek écht over gaat.

Daarmee kom je sneller tot de kern en is er bovendien meer ruimte voor oplossingen, in plaats van in cirkeltjes te lopen.

Hoe kom je sneller tot de kern en communiceer je beter? Stel vragen als:

  • Wat maakt dat je dit zegt?
  • Wat is de reden dat je dit of dit doet?
  • Wat drijft je?

Iedereen is anders omdat iedereen in een andere omgeving opgroeit, met andere ervaringen en met ander ‘startmateriaal’. Ter verklaring van deze verschillen zeggen we binnen NLP ook wel dat mensen een verschillend “wereldmodel” of “wereldbeeld” hebben. Het is belangrijk daar oog voor te hebben en respect voor elkaars wereldmodel te tonen, wil je goed en echt met een ander communiceren. Zolang je niet begrijpt hoe de ander de wereld ziet, kun je minder goed aansluiting vinden. De communicatie kan dan stroef verlopen. Voor een optimale communicatie, is het dus van belang het wereldmodel te erkennen en te respecteren.

Nieuwsgierig zijn, in plaats van oordelen, helpt bij het gevoel van acceptatie voor jezelf en de ander. Daaruit kan niet anders dan verbinding ontstaan, zelfs als jullie een andere mening hebben over bepaalde zaken.

NLP leert jou je eigen taalpatronen en die van anderen te herkennen. Doordat je de juiste tools aangereikt krijgt, voer je effectievere gesprekken en kom je sneller tot de kern van het gesprek. Je ervaart betere communicatie en meer verbinding. 


NB. Dit artikel is ook gedeeld door het NLP instituut

Reactie plaatsen